30 % от фирмите за дървообработка не работят

30 % от фирмите за дървообработка не работят

"Около 30 на сто от дървопреработвателната индустрия вече е спряла", съобщи вчера председателят на Асоциацията на ползвателите в България Красимир Дачев след срещата, проведена при вицепремиера Меглена Плугчиева с ръководители на фирми от бранша и представители на Държавната агенция по горите, пише Монитор. Освен свитите пазари част от проблемите са свързани със закупуването на дървесина. Всички фирми от отрасъла, които продължават да работят в момента, акумулират сериозни загуби. Между 2,7 и 3,3 млн. лева са пропуснатите печалби всеки 30 дни от "Свилоза"- Свищов. Продукцията е борсова и цената вече се е сринала от 580 евро за тон на Е370. Аналогично е положението и в другите предприятия, които са намалили обема на готовата продукция или вече са затворили изцяло. "През последните години се е влошило снабдяването на големите дървопреработвателни предприятия с дървесина", каза вицепремиерът Меглена Плугчиева. "Има изкуствено завишаване на цените на дървесината, която в рамките на 4 години е скочила 10 пъти, констатирали участниците в срещата. Нарушени са възможностите за договаряне и не се прави добро планиране на количеството суровина, необходима за преработвателите", информира още тя. Друг тревожен момент в работата на бранша е смесването на търговете, които са предназначени за различни типове ползватели - малки, средни и големи. Парадоксално е, че на фирмите от този отрасъл им се налага да си добиват сами дървесината от горите, вместо да се занимават само с преработка. Предварителните плащания за дървесина, която ще се получи в бъдеще, също затрудняват работата ни, оплакаха се от компаниите. "Това обаче е начин да се защитят държавните интереси", отговори председателят на ДАГ Стефан Юруков. "В нито един от случаите за намаляване на обема на производство или затваряне на завод причина не е липсата на суровина", каза представителят на "Фазерлес" - Силистра, инж. Манол Тодоров. Дървесината обаче е твърде скъпа според производителите. През миналата година те са работили освен с родна дървесина и със суровина от Украина, Румъния и Сърбия. Освен това при проверка данъчните са установили, че дървесината преминава през 8 ръце, преди да достигне портала на завода. В резултат на срещата е създаден работен екип от служители на Държавната агенция по горите и представителите на големите предприятия от дървопреработвателната промишленост, който трябва до 31 януари да предложи на вицепремиера мерки за излизане от неприятната ситуация. Предварителният анализ сочи, че се налага ремонт в Закона за горите и в подзаконовата уредба. Инвестициите в залесяването също са тревожно малки според вицепремиера. Само преди четири години у нас са създавани 100 000 дка гори годишно, а през миналата година са залесени едва 40 000 дка.

   

0 коментарa

Виж още