314 квадратни метра от Борисовата градина отиват за прилежаща инфраструктура на кръстовището на две нива

314 квадратни метра от Борисовата градина отиват за прилежаща инфраструктура на кръстовището на две нива

314 квадратни метра от Борисовата градина, в частта до „Драган Цанков”, са предоставени с решение на Министерски съвет за довършване на кръстовището на две нива на Телевизионната кула, това стана ясно от стенограмата от правителственото заседание в сряда. Проектът на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху реална част от имот – частна държавна собственост, на Столична община, област София е докладван пред министрите от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която обяснява: „Прехвърляме този имот, който представлява 314 квадратни метра от Борисовата градина, в частта до „Драган Цанков”, където до телевизионната кула се прави кръстовище на две нива. За да може да бъде довършена прилежащата инфраструктура на това кръстовище, е необходимо да предоставим тази част от Борисовата градина в размер на 314 квадратни метра”.

   

0 коментарa

Виж още