319 ДЛЪЖНИЦИ НА ХАЗНАТА

319 ДЛЪЖНИЦИ НА ХАЗНАТА

319 граждани и фирми фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към 31 юли 2008г. за ТД на НАП Стара Загора. От тях към Агенцията за държавни вземания са предадени 279 лица. На 189 длъжника е наложена забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Неплатените задължения възлизат на 227 489 715 лв. , съобщават от НАП Стара Загора. Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 2 списъка с имената, адресите и единните идентификационни номера по Булстат на физически и юридически лица, с неуредени данъчни и осигурителни задължения в размер над 5 000 лв., поставен е на видно място в ТД на НАП Стара Загора и е публикуван на страницата на Агенцията за приходите в Интернет на адрес: www.nap.bg Първият списък съдържа имената на физически и юридически лица, които имат неуредени публични задължения над 5 000 лева, нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. В него фигурират 258 некоректни платци със задължения от 210 025 995 лв. Във вторият списък са включени имената на физическите и юридически лица, които не са платили в срок публичните си задължения над 5 000 лева, разполагат с имущество , върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица. В него фигурират 61 длъжника, с неплатени данъци и осигуровки в размер на 17 463 720 лв. До края на месец юли към прокуратурата са изпратени 16 уведомления за лица със задължения в особено големи размери - почти 15 милиона лева. Целта е извършване на проверка от органите на досъдебното производство на посочените дружества, за необявяване на неплатежоспособността им пред съда и спиране на плащанията. От НАП Стара Загора напомнят, че публичните задължения се изпълняват доброволно. При неспазване на законоустановените срокове за погасяването им, служителите на Агенцията предприемат съответните мерки за принудително събиране.

   

0 коментарa

Виж още