33 дка незаконни сметища в Община Стара Загора

33 дка незаконни сметища в Община Стара Загора

33 дка са почистените площи от нерегламентирани замърсявания в общини Стара Загора и Нова Загора, установиха експертите на Регионалната екоинспекция в Стара Загора. В края на август бяха извършени контролни проверки по закриване на нерегламентирани замърсявания в общини Стара Загора и Нова Загора. На място експертите установиха, че са почистени 15 дка площи в с. Бъдеще и около 1 дка в с. Пряпорец Стара Загора. На територията на община Нова Загора са почистени 3 терена с обща площ 17 дка в землището на с. Каменово. И в трите села на общини Стара Загора и Нова Загора отпадъците са предепонирани на общинските депа за неопасни отпадъци. Извършено е запръстяване на почистените площи. Селата са включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, съобщават от старозагорската екоинспекция. Проверките в двете общини по закриване на нерегламентираните замърсявания продължават.

   

0 коментарa

Виж още