3580 лв. бонуси взела през 2011 шефката на РЗОК в Стара Загора

3580 лв. бонуси взела през 2011 шефката на РЗОК в Стара Загора

2400 лв. бонус от глоби и 1180 лв. от икономии от фонд работна заплата е взела за миналата година управителят на Регионалната здравно-осигурителна каса д-р Славка Йорданова. Размерът на премиите съобщи самата тя. Допълнителните суми, които е получила, са определени със заповед на ръководството на НЗОК. Началниците на отдели в Старозагорската каса на свой ред са разписвали сумите, които подчинените им трябва да получат като стимул за контролната дейност, която извършват. „Ако гледате сайта на Националната каса, наистина - сумите са високи. В нашата Каса обаче няма такива суми", заяви д-р Йорданова. Според нея служителите в Касата трябва да получават бонуси, тъй като работа им е конфликтна и в интерес на пациентите.

   

0 коментарa

Виж още