371 души декларираха доходи над 100 000 лв. за 2011 г.

371 души декларираха доходи над 100 000 лв. за 2011 г.

371 души декларираха доходи от над 100 000 лв. за 2011 г. в подадените до този момент декларации за облагане на доходите. Това показва актуалната справка на НАП от приетите формуляри. За сравнение през цялата 2011 г. хората, които са посочили доходи за 2010 г. от над 100 хил. лв. са общо 708. От първите 20 човека с декларирани най-високи доходи преобладават тези, с постоянен адрес в София град. Освен тях обаче сред богатите българи са и такива с постоянен адрес в Смолян, Пазарджик и Пловдив. На 2 май изтича срокът, в който физическите лица трябва да подадат декларациите за облагане на доходите. 5% отстъпка ползват тези от тях, които изпратят формуляра си чрез интернет, подписан с електронен подпис и само ако са внесли дължимия си авансов данък в срок.

   

0 коментарa

Виж още