38 милиона лева повече данъци и осигуровки събра НАП Варна

38 милиона лева повече данъци и осигуровки събра НАП Варна

208 милиона лева данъци и осигурителни вноски събра НАП Варна до края на месец май 2012 година, което е с над 38 милиона лева повече спрямо същия период на изминалата година. Това съобщиха от Териториалната дирекция на приходната агенция във Варна. Събраните данъчни приходи от НАП Варна към 31 май на 2012 година са 133 950 042 лева, което е с над 32 милиона лева повече спрямо същия период на изминалата година. Ръст от близо 62 % се наблюдава при събирането на Данък върху добавената стойност /ДДС/ спрямо миналата година. До края на месец май в НАП Варна постъпленията по ДДС от варненските фирми е 65 311 525 лева, което е с 25 милиона лева повече от първите пет месеца на 2011година. Тези резултати се дължат най-вече на изграждането на дистанционна връзка на фискалните устройства с приходната агенция и ефективния контрол от страна на териториалната дирекция. 4,1 милиона лева повече корпоративен данък са внесли варненските фирми до края на месец май, като в бюджета са постъпили 29 906 644 лева. Приходите от данъци върху доходите на физически лица са близо с над 3 милиона лева повече от изминалата година, когато в бюджета са постъпили 33 282 014 лева. За първите пет месеца на годината варненци са внесли 22 353 606 лева здравни осигуровки, което е с над 1 487 662 лева повече от разглеждания период на изминалата година. От началото на годината в пенсионните фондове и фондовете за Държавно обществено осигуряване са постъпили 52 013 765 лева, като за същия период на изминалата година постъпленията са били 46 880 522 лева. „До края на месец май 2012 година сме изпълнили плана за приходите на офис Варна на 48, 08 %. За цялата териториална дирекция приходите до момента са с 81 милиона лева повече спрямо миналата година, когато в бюджета са постъпили 526 милиона лева. Насърчаването на доброволното плащане на дължимите данъци и осигуровки и партньорските отношения с бизнеса са в основата на работата ни, но спрямо некоректните клиенти на НАП предприемаме всички законови действия, включително и принудителни, за да изпълнят задълженията си към агенцията и държавата”, заяви териториалният директор Светлан Петков.

   

0 коментарa

Виж още