4-годишните деца - задължително на забавачка!

4-годишните деца - задължително на забавачка!

Със Закона за предучилищното възпитание и средното образование от 2016 година се въвежда задължително предучилищно обучение на 4-годишните деца - каза вчера на брифинг народният представител от ПП ГЕРБ Нели Калнева. - Другата новост е, че от същата година, по желание на родителите, и двегодишните ще могат да бъдат записвани в целодневни детски градини. Въвежда се нова училищна структура "обединено училище" с обучение от първи до десети клас. Целта е да се даде възможност на учениците от малките населени места да останат в семействата си. Според новия закон, чието приемане предстои до края на юли т.г., основното образование завършва след седми клас, а не както досега след осми. Гимназиалното образование е в две форми - до 10-и клас и до 12-и клас. При второто ще се акцентува на профилираното и професионалното образование и квалификация. Нов момент е валидирането на знанията на учениците, които извън училище са придобили необходимите компетенции. Религиозното обучение, както и досега, става по желание на ученика и със съгласието на родителите в СИП. Задължителна ще бъде ежегодната квалификация на педагогическите специалисти, които трябва да преминават 48-часов квалификационен курс. Задължителна е и атестацията им. Според новия закон учителите ще имат право да одобряват неограничен брой учебници по съответните предмети, а не както досега - максимум три. И занапред остават делегираните бюджети, но са предвидени разпоредби за оказване на по-голям контрол при разходване на средствата от представители на родителите и на бизнеса. Росица АЛЕКСАНДРОВА

   

0 коментарa

Виж още