40% от населението ползва интернет

40% от населението ползва интернет

Интернет услугите през 2009 год. стават достъпни и предпочитани от все повече домакинства в страната.Ясно се очертава тенденция на растеж, което се потвърждава от нарасналия с 4.3 процентни пункта дял на домакинствата, които имат достъп до интернет вкъщи спрямо предходната година, съобщиха от НСИ. Най- голям е делът от домакинствата от Югозападният район за планиране, включващ и столицата - (37.3%). Този факт се обяснява с това, че в този район има най-много интернет доставчици, добра оптична инфраструктура и засилен потребителски интерес. Делът на лицата, които регулярно използват интернет е 39.7% за 2009 г. и средният абсолютен прираст за периода 2004 – 2009 година е 6.5 процентни пункта. Ако през 2004 г. 41.5% от интернет потребителите са сърфирали през последните три месеца от вкъщи, то през 2009 г. този дял е 86.0%. Най-активната възрастова група от населението, която регулярно е използвала интернет през 2009 г. е от 16 до 24 години, като пропорцията на лицата, които прекарват времето си в глобалната мрежа от тази група е нараснала с 41.7% за пет години и е достигнала 75.1% през 2009 година. Все още е малък процентът на лицата (3.3%), които са се възползвали от удобствата на електронните онлайн пазари и са купували стоки/услуги по интернет през първите три месеца на 2009 година. На въпроса каква е причината да не използват услугите на е-търговия, 21.7% от лицата отговарят, че предпочитат да пазаруват в магазин и да видят продукта, а 19.4% посочват, че нямат нужда да пазаруват в интернет. Докато 5.9% от лицата в наблюдаваната съвкупност между 16 и 74 г. са теглили официални формуляри от интернет, а 4.7% са ги изпращали попълнени на институциите онлайн, най-голям е делът на хората (7.9%) използващи услугите на е-Правителство за търсене на информация от интернет страница на публичната администрация.

   

0 коментарa

Виж още