40 човека са декларирали данъци за довнасяне от над 100 000 лв.

40 човека са декларирали данъци за довнасяне от над 100 000 лв.

40 човека са декларирали данък за довнасяне над 100 000 лв. с годишните си данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица до 30 март 2009 г.,съобщи НАП. Двадесет и двама от тях са ползвали 5% отстъпка и са платили дължимото до 10 февруари 2009 г. В същото време през тази година до сега само един човек е декларирал данък за довнасяне по годишната си декларация в размер над 1 млн. лв., като се е възползвал от отстъпката от 5% и го е заплатил до 10 февруари. От Агенцията напомнят, че тази година много българи няма да имат да довнасят данък по годишните си декларации. Това е така, защото за пръв път през тази година при декларирането на доходите от 2008 г. се довнася 10% плосък данък върху доходите на физическите лица, който е равен на авансово удържаният през 2008 г. данък върху доходите. Това обаче не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране. До края на март декларациите си по интернет са подали почти два пъти повече физически лица в сравнение с миналата година. Към 31 март 2009 г. от електронната услуга за подаване на формулярите са се възползвали 4 781 човека, а към 31 март 2008 г. декларациите си по интернет за изпратили 2 983 клиента на НАП. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации през 2009 г. е 30 април 2009 г. Формулярите могат да се подадат по интернет, с електронен подпис, чрез пощата с обратна разписка, в определени пощенски станции, където служител от „Български пощи” ще издаде входящ номер или на място в офис на НАП. Данъкът върху доходите по годишната данъчна декларация може да се плати по Интернет, чрез банков превод или директно в клоновете на банките, намиращи се в офисите на НАП не по-късно от 30 април 2009 г. При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящият номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането.

   

0 коментарa

Виж още