405 семейства от Благоевград са подали документи за еднократна помощ за първокласници

405 семейства от Благоевград са подали документи за еднократна помощ за първокласници

405 семейства от Благоевград са подали документи за еднократна финансова помощ, която се полага за първокласници.Условие за отпускане на финансовата помощ е доходът на семейството да не надхвърля 350 лева на човек за изминалата година. Сред изискванията е родителите да предоставят удостоверение, че ученикът е записан в първи клас в съответното училище. На облекчени условия трябва да отговарят децата с един родител и децата настанени в приемни семейства или с увреждания. В тези случай следва само да се предоставят документи, удостоверяващи семейното положение или състоянието на детето. Молби за отпускане на еднократната помощ, която е в размер на 250 лева се подават до 30 септември. Заявления могат да се получат от деловодството в община Благоевград, като готовите документи се подават отново там.

   

0 коментарa

Виж още