42% от българите: Корупцията е същата

42% от българите: Корупцията е същата

Според 28 на сто от българите корупцията е намаляла, според 42% от хората тя е запазила равнището си, а 30% са на мнение, че тя се е увеличила. Това сочат данните на "Трансперънси интернешънъл" за корупцията у нас през 2010 г. За целия Европейски съюз тези проценти са съответно 3, 24, 73. По рейтингова скала от 1 ("изобщо няма") до 5 ("крайно голяма") българите оценяват корупцията в различните институции така: политически партии (4,1), парламент (3,9), полиция (3,8), бизнес (3,7), медии (2,9), държавни служители (3,9), правосъдие (4,3), неправителствени организации (2,8), религиозни органи (2,7), военни (2,5), образователна система (3,2), 8 процента от българските граждани признават, че са давали подкуп през последните 12 месеца. За сравнение - в целия Европейски съюз този процент е 5. Според 26 процента от запитаните в България действията на правителството срещу корупцията са неефективни, 48 процента смятат, че са ефективни, а останалите 26 процента не споделят нито едното, нито другото мнение. Анкетата в България е осъществена през периода 1-8 юли сред 1000 лица, анкетирани лично, се посочва на уебсайта на "Трансперънси интернешънъл".

   

0 коментарa

Виж още