49 покани за съставяне на актовете са изпратени към собствениците на билкозаготвителни пунктове

49 покани за съставяне на актовете са изпратени към собствениците на билкозаготвителни пунктове

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха 49 покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на билкозаготвителите, които не са представили в срок до 20 януари 2012 година справки за изкупените и реализирани количества билки през изтеклата година. На територията на РИОСВ-Русе функционират 136 пункта, от които в Област Русе-32, в Област Разград-64 и за Област Силистра-37. 87 билкозаготвители за подали годишни справки съгласно изискванията на Закона за лечебните растения. Съгласно промените в закона от 2011 .г., РИОСВ-Русе не е длъжна да ги информира за това им задължение, а направо да съставя АУАН. Предвидените санкции за неподадена справка са глоби от 100 до 1000 лева за физическите лица, и санкции от 300 до 3000 за юридическите. Събраната информация е ценна, поради възможността да се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години, да се разкрият възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове с цел опазване на находището им. Справките показват, че на територията на РИОСВ-Русе най-често добиваните лечебни растения са: коприва (стрък и корен), липов цвят, глог (цвят и листа), стрък маточина, жълт кантарион и др. Успешен сезон е отчел собственика на плантацията за мурсалски чай в с. Осен (община Главиница).

   

0 коментарa

Виж още