5 работни групи от ДНСК оценяват щетите от земетресението в Перник и Радомир

5 работни групи от ДНСК оценяват щетите от земетресението в Перник и Радомир

5 работни групи от Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) оценяват щетите от земетресението в общините Перник и Радомир след земетресението на 22 май. Те са създадени, за да бъде направен подробен преглед на разрушените сгради. Въпреки, че проблемът не е в компетенциите на МРРБ, групите се изпращат в помощ на отговорните институции. Съобразно заповедта на началника на ДНСК експертите ще извършат проверка по документи и оглед на място. В Перник ще бъде направен оглед на 44 обекта, а в Радомир – на 13. Експертите ще преценят какви неотложни аварийно-възстановителни работи са необходими. В проверката ще бъдат включени количествено-стойностните сметки и строителните книжа, както и проектната документация на обектите, които са общинска собственост. Целта е работните групи да установят и отразят обективно фактическата обстановка за нанесените при земетресението щети и нужните дейности за отстраняването им.

   

0 коментарa

Виж още