5 фирми се съревновават в конкурс на община Благоевград

5 фирми се съревновават в конкурс на община Благоевград

5 фирми се съревновават в конкурс на община Благоевград,съобщиха от общината. Той е за изпълнение на строително – монтажни работи в обекти, намиращи се на територията на общината в рамките на проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище”, по обособена позиция 2, която предвижда изграждане на един Център за настаняване от семеен тип. Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”. Участниците в конкурса са „Монолитстрой – Чорбаджийски и Байкушев”ООД с предложена цена от 391 244 лева, „Диана– 7 „ ООД с цена от 357 164 лева, „Растер юг” ООД с цена 332 251 лева, Обединение „Престиж –консулт –Бигла ІІІ” с предложение от 377 723 лева и ЕТ „Маргарита – П- Петрун Костадинов” с оферта от 315 523 лева.

   

0 коментарa

Виж още