5 475 000 души ще бъде населението в България през 2060 г

5 475 000 души ще бъде населението в България през 2060 г

Националния статистически институт представи три варианта за развитието на населението на България. По данни на института, публикувани на неговия сайт, населението в страната ще достигне около 7 137 000 души през 2020 г., 6 302 000 през 2040 г. и 5 475 000 през 2060 г. При благоприятни социално-икономически процеси в страната населението ще достигне около 7 220 000 души през 2020 г., 6 634 000 през 2040 г. и 6 086 000 през 2060 г. Съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в развитието на страната населението на страната ще достигне около 7 095 000 през 2020 г., 6 134 000 през 2040 г. и 5 166 000 през 2060 година. През 2008 г. в преселванията между населените места в страната са участвали близо 123 хил. души, които са с 28 хиляди по-малко в сравнение с предходната година. В резултат на преселванията между градовете и селата населението на селата е намаляло с близо 10 хил. души, респективно с толкова се е увеличило населението в градовете. През 2008 г. официално пред органите на гражданска регистрация 2 112 лица са заявили за смяната на своя настоящ адрес в страната с нов в чужбина. За същата година 1 236 души са променили своя настоящ адрес в чужбина с нов настоящ адрес в страната. В резултат на двата потока на външната миграция населението на страната е намаляло с 876 души.

   

0 коментарa

Виж още