5,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на център за ранна диагностика на онкологични заболявания в Стара Загора

5,5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в изграждането на център за ранна диагностика на онкологични заболявания в Стара Загора

През последните три месеца – юни, юли и август, са разплатени близо 185 млн. лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“. Ръстът на плащанията спрямо същия период на миналата година е 80 %, когато са разплатени близо 103 млн. лв. Това каза министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева на церемония по подписването на договори за изграждане на два центъра за ранна диагностика на онкологични заболявания по линия на ОПРР. Бенефициент по проектите е Министерството на здравеопазването (МЗ). Те са: •“Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора”, размер на БФП - 5,5 млн.лв.; •“МБАЛ Габрово АД - изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово”, размер на БФП – 5,5 млн.лв. Договорите бяха подписани от министъра на здравеопазването Таня Андреева и ръководителя на Управляващия орган на програмата Снежина Славчева. Финансираните държавни лечебни заведения в градските агломерации вече са 15, а бюджетът на безвъзмездната финансова помощ по тази схема вече се изчерпва, каза министър Терзиева по време на церемонията. Тези проекти са изключително адекватни на фона на все по-острия обществен проблем – онкологичните заболявания. Те са водеща причина за смъртност в обществен мащаб, каза още регионалният министър. Добрата превенция и своевременното диагностициране на заболяването във възможно най-ранната фаза са ключът към запазването на стотици човешки животи, допълни тя. Регионалният министър съобщи, че Управляващият орган на ОПРР е одобрил и проекта на Министерството на здравеопазването за „Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ на стойност близо 6 млн.лв. Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ ще бъде сключен след освобождаване на финансов ресурс по схемата.

   

0 коментарa

Виж още