50 държавни служители от Област Стара Загора са „забравили” да платят 132 586 лева задължения

50 държавни служители от Област Стара Загора са „забравили” да платят 132 586 лева задължения

50 държавни служители от Област Стара Загора са „забравили” да платят 132 586 лева задължения към хазната. В случая това са неплатени в срок глоби към различни институции като КАТ, РИОКОЗ, митници, съдилища, общини и др. Цифрите показват, че най-многобройните задължения са от глоби към КАТ, но най-големите в абсолютна сума са от данъчни и митнически ревизионни актове. Публичните изпълнители от НАП Стара Загора ще изпратят покани към служителите на съответното ведомство, в които им се дава 14 дневен срок за доброволно плащане на задълженията. Ако след това недобросъвестният служител не покрие своето задължение, то ще бъде удържано от заплатата му. Припомняме, че от началото на 2010 г. Агенцията за държавни вземания премина в структурите на НАП. В резултат на реформата приходното ведомство отговаря и за събирането на неплатените в срок глоби. След промяната всеки клиент на НАП, който иска удостоверение за наличие или липса на задължения, се проверява освен за неплатени данъци и осигуровки, и за неплатени глоби към различни държавни институции. Удостоверенията за платени данъци и осигуровки се изискват най-често за: участие в обществени поръчки, при кандидатстване за банков кредит, при издаването на разрешителни за оръжия и други. Важно е да се знае, че глобите, наложени на граждани от различни институции, се плащат в установените от закона срокове пред съответния държавен орган. Неплатените навреме глоби се изпращат в НАП, ако като не бъдат внесени в срок по сметката на съответния публичен взискател.

   

0 коментарa

Виж още