50 искания за работа от непълнолетни са постъпили в Инспекцията по труда в Благоевград

50 искания за работа от непълнолетни са постъпили в Инспекцията по труда в Благоевград

Само няколко изисквания има,за да може едно непълнолетно дете да бъде прието на работа. Това каза началникът на Инспекцията по труда Петър Попадиин. Той добави, че първо трябва да се попълни един формуляр-искане, който се попълва от работодателя. Към него трябва да са изброени между 11 и 13 документа, между които карта от оценката на риска, съгласие на родителите, лична карта, медицинско удостоверение за почване на работа и други. Попадиин каза, че когато пълният набор от документи е представен в Инспекцията, се дава или не се дава разрешение. Той добави, че до момента има само един отказ, заради непълни документи. Началникът на Инспекцията по труда каза, че тази година постъпилите искания за работа от непълнолетни са по-малко в сравнение с миналата година. Сега са някъде около 40-50 само с един отказ. Попадиин добави, че се спазват всички изисквания и указания, които са нужни за работата при непълнолетните лица, тъй като ако не се спазват от Инспекцията няма да дадат разрешение. Той допълни, че непълнолетните търсят работа предимно в по-леката промишленост, ресторантьорството и хотелиерството. Относно заплащането на детския труд Попадиин каза, че младежите трябва да получават поне минималната работна заплата, която е за България. От тук на сетне работодателите определят какво да е заплащането.

   

0 коментарa

Виж още