50 245 души са останали без работа през януари

50 245 души са останали без работа през януари

Равнището на безработица в страната е 11.1%. В бюрата по труда през януари са били регистрирани 365 995 безработни лица, съобщават от Агенцията по заетостта. Новорегистрираните през първия месец на годината безработни в бюрата по труда са 50 245. Почти половината от тях – 23 667 души, са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности най-много са новорегистрираните безработни от индустрията (10 024 души) и от сферата на държавното управление (7 394 души). Следват освободените от търговията (6 871 души), от преработващата промишленост (6 264 души), от строителството (3 384 души), от селското стопанство (2 480 души), от транспорта и съобщенията (1 883 души), от сферата на операциите с недвижими имоти (1 703 души) и др.

   

0 коментарa

Виж още