500 хиляди лева капиталови средства са предоставени за ремонт на Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска”

500 хиляди лева капиталови средства  са предоставени за ремонт на Клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска”

Седем от общо 28-те нови апарата за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания вече са доставени и обслужват пациентите в клиниките на Университетска болница „Александровска”. Представената днес апаратура в болница „Александровска” е предназначена и вече обслужва нуждите на Централната лаборатория по клинична патология, Клиниката по обща и чернодробна панкреатична хирургия, както и операционните блокове на Клиниките по урология и по хирургия.Пред министър Атанасова екипите на клиниките демонстрираха практическите възможности на новата урологична видео-ендоскопска HD система за ранна диагностика на тумори в пикочния мехур, уретера и бъбречното легенче.Представени бяха възможностите и на новата диагностична система за флуоресцентна in situ хибридизация, включваща флуоресцентен микроскоп и компютърен софтуер за диагностика на хематологичните заболявания и определяне на генетичния статус на някои от солидните тумори. Лечебното заведение вече разполага и с автоматична система за комбинирано оцветяване на хистологични микроскопски препарати и парафинов микротом,парафинов център,автоматизирана система за ISH и IHC оцветявания, многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия.До средата на месец февруари в болница „Александровска” ще бъде доставен и нов модерен ангиограф. Новата апаратура в Клиниките по обща и чернодробна панкреатична хирургия и по Урология ще скъси времето за извършване на операциите и ще позволи те да се правят с по-малко консумативи. С помощта на доставените по проекта апарати патолозите ще могат да правят по-бързи и по-точни изследвания на туморните образувания. Това пък ще доведе до възможно най-подходящия избор на лечение. Новата апаратура ще осигури и щадящо за пациента лечение. Здравният министър Атанасова обяви , че МЗ е предоставило на Александровска болница капиталова субсидия от 500 хиляди лева за ремонт на част от Клиниката по урология. Ръководителят й проф. Чавдар Славов подчерта, че помещенията за били неизползваеми поради лошите битови условия за лечение на пациентите.

   

0 коментарa

Виж още