500 хил. лв. годишно ще получава Община Гълъбово от "Енел"

500 хил. лв. годишно ще получава Община Гълъбово от "Енел"

Пура вместо лулата на мира подари Николай Тонев на Джон Кларк По 500 хиляди лв. годишно ще получава Oбщина Гълъбово от "Енел Марица Изток 3" АД по силата на сключеното вчера 3-годишно споразумение за сътрудничество и социална отговорност. Под него положиха подписи кметът Николай Тонев и изп. директор Джон Кларк. Парите ще се превеждат на Общинския съвет, за да бъдат влагани в различни дейности и проекти, свързани с опазването на околната среда, благоустройството, здравеопазването, образованието и спорта. Посочената сума е извън инвестициите, които компанията прави в рехабилитацията на топлоцентралата и решаване на свързаните с това екологични проблеми. Договорът предвижда гъвкава възможност за участие на обществото в избора на финансиране на проектите. Гражданите и неправителствените организации могат да правят предложения за проекти до главния секретар. Те ще бъдат разглеждани от специална комисия, включваща както представители на ръководството на общината, така и на "Енел Марица Изток 3" АД. Предимство при одобряването ще имат тези, които са предложени от повече жители на общината, представляват по-голям обществен интерес и могат да бъдат финансирани в рамките на предвидения бюджет. Подобряване на условията на живот в общината, благоустройството, социалния и културния живот, спорта и физическото възпитание, подпомагане на учебния процес и подобряване на условията в училищата, болницата и детските градини са сферите, в които ще си сътрудничат Oбщина Гълъбово и "Енел Марица Изток 3" АД. Не са пропуснати и действия, свързани с хигиенизирането и поддържане на чистота в парковете и улиците на населените места в общината. Като важно за Oбщина Гълъбово оцени събитието кметът Николай Тонев, задоволството си от подписването на договора не скри и изп. директор Джон Кларк. Така след година и половина се сложи край на конфликтите и напрежението между местната власт и инвеститорите. Пура, вместо лулата на мира, предложи кметът на шефа на компанията. И двете страни показаха добрите си намерения за бъдещо сътрудничество и решаване на проблемите в партньорство.

   

0 коментарa

Виж още