53.4% от домакинствата в област Стара Загора имат достъп до интернет в домовете си

53.4% от домакинствата в област Стара Загора имат достъп до интернет в домовете си

Повече от половината домакинства (53.4%) в област Стара Загора имат достъп до интернет в домовете си. Отбелязан е растеж от 13-процентни пункта спрямо предходната година.Данните са на Националния статистически институт, а резултатите са от проведеното през 2012 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата За периода 2010-2012 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в областта се е увеличил с 21.7 процентни пункта.Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 процентни пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2012 г. 50.3% от населението на възраст 16 - 74 навършени години използва редовно интернет. Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 50.7 и 49.8%.Значителни са различията при редовно ползващите интернет по образование, като 80.6% от лицата с висше образование, 48.6% от лицата със средно образование и само 27.1% от лицата с основно и по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа. Положителна тенденция на растеж се наблюдава и при ползването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление - увеличение с 5.7 процентни пункта в сравнение с предходната година. В област Стара Загора при използването на предлаганите онлайн услуги от държавната администрация мъжете са малко по-активни от жените - съответно 29.3% и 27.5%.

   

0 коментарa

Виж още