56% от юридическите лица подават декларациите си в НАП Варна по електронен път

56% от юридическите лица подават декларациите си в НАП Варна по електронен път

До средата на месец февруари 4 557 корпоративни клиенти на НАП Варна са подали годишните си декларации, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция в града. 56% от тях са предпочели електронна комуникация с приходната агенция, за да декларират печалбата си за 2011 година, а 44% са подали декларациите си на гише и чрез пощенски оператор. Годишните данъчни декларации на юридическите лица през 2012 година се подават до 2 април. Декларация се подава и от дружествата, които не са осъществявали дейност през 2011 година. Те подават специална декларация – образец 1010а и не са задължени да подават годишен отчет за дейността. Юридическите лица могат да подадат декларациите си по електронен път, на гише или чрез пощенски оператор. Данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет до 2 април 2012 година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, ползва отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. 42 хиляди юридически лица от Варна и областта се съобразиха със законовото изискване и декларираха дължимия финансов резултат и данък през изминалата година. 3866 дружества са пренебрегнали това си задължение и не са подали декларации до края на март 2011 година, за което НАП Варна им състави актове за административно нарушение. От НАП Варна напомнят, че юридическо лице, което не подаде декларация или не я подаде в срок, се наказва с имуществена санкция, а неговият управител се наказва с глоба за допуснатото нарушение. Санкцията за юридическото лице е в размер от 500 до 3 000 лв., а за управител, ликвидатор/синдик глобата е в размер от 200 до 1 000 лева.

   

0 коментарa

Виж още