589 удостоверения са издадени от НАП Варна на лица, които са подали заявления за персонален идентификационен код

589 удостоверения са издадени от НАП Варна на лица, които са подали заявления за персонален идентификационен код

589 удостоверения са издадени от НАП Варна на лица, които са подали заявления за персонален идентификационен код (ПИК), съобщават от приходната агенция във Варна. Всички те могат вече да ползват 4-те нови електронни услуги в сайта на Националната агенция за приходите. Това са справка за осигурителния доход, върху който се внасят задължителните осигуровки, справка за трудовия договор, обявен от работодателя, справка за вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноски за втора пенсия), включително информация за пенсионния фонд и възможност да се подаде чрез интернет искане за издаване на данъчен документ. Новите услуги позволяват гражданите да следят в интернет верността на подадената в НАП информация от техните работодатели. Електронните справки, предлагани от приходната агенция позволяват да се провери вида на трудовия договор, това дали е за пълен работен ден или за 4 часа, например; размера на осигурителния доход, включително внесените към частните пенсионни фондове вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Изцяло нова услуга е подаването на искането за издаване на данъчен документ с ПИК. Тя дава възможност ползващите я да поискат издаването на удостоверение или друг данъчно-осигурителен документ от НАП, като по този начин спестяват лично посещение в приходната агенция. Общият брой на обслужените клиенти на НАП Варна за изминалата година е над 200 000. Това показа разпечатката от системата за обслужване на чакащи клиенти. Над 60 000 е общият брой на издадените удостоверения от териториалната дирекция, като половината от тях са удостоверения за наличие или липса на задължения.

   

0 коментарa

Виж още