60 роми за ден минаха профилактичните прегледи

60 роми за ден минаха профилактичните прегледи

Днес, 23 септември 2014 година, в Здравно-социалния център в кв. Лозенец - Стара Загора започнаха профилактичните прегледи и изследвания на здравно неосигурени жители на квартала. Първите 60 души ще преминат до края на деня. Инициативата е част от информационната кампания, финансирана от Министерството на здравеопазването за значението на профилактичните прегледи и изследвания сред ромското население над 18 години, което живее в кв.“Лозенец“ на областния град. Кампанията е част от Плана за действие 2011-2015 към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, и е в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването. Да разяснят целта на кампанията в началото на профилактичните прегледи и изследвания дойдоха д-р Елена Канева, директор на РЗИ- Стара Загора и специалисти от инспекцията и Ганчо Иванов, председател на СНЦ “Свят без граници“ , които са организатори на информационната кампания в област Стара Загора. „Програмата на МЗ за профилактични прегледи и изследвания на неосигурени лица от ромски произход включва ехографско изследване на коремни органи в мобилни кабинети, и кръвни изследвания – кръвна картина, холестерол, триглецириди, кръвна захар и креатинин , поясни д-р Жулиета Здравкова , управител на Транспортен ДКЦ- Стара Загора, чиито специалисти извършат прегледите и изследванията. РЗИ предоставя на Центъра двата си мобилни кабинета, които днес са на територията на кв. Лозенец. В следващите седмици в кампанията ще бъдат включени и общините Мъглиж и Николаево, където съответно 30% и 26% от жителите са от ромски произход, поясни д-р Канева. Разяснителната кампания включва беседи от специалисти, неформални разговори с жителите на ромския квартал, разпространение на образователни материали на здравна тематика, излъчване на видеоклипове и други нагледни форми. Целта на кампанията е да се установят социално-значими заболявания – захарен диабет, високо кръвно налягане , хематологични и бъбречни заболявания , които са рискови за населението от ромски произход. Тяхното ранно откриване и насочване за лечение, би подобрило статуса на живот на това население. Кампанията се финансира от Министерството на здравеопазването и ще продължи и през месец октомври.

   

0 коментарa

Виж още