600 младежи ще бъдат наети на работа по проект "Старт в администрацията"

600 младежи ще бъдат наети на работа по проект "Старт в администрацията"

Безработни младежи до 29 години могат да кандидатстват за стаж в държавната администрация по проекта „Старт в администрацията” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съобщиха от общината. В Русе са заявени общо 10 бройки. Най-много места са обявили Регионалната служба по заетостта и Дирекция „Бюро по труда“ – по три, в Инспекцията по труда ще бъдат назначени двама стажанти, а по един ще работи в Агенцията за закрила на детето и в Регионалната здравна инспекция.Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания, младежи от социални заведения, завършили висшето си образование, безработни лица – самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; безработни младежи от уязвими малцинствени групи. На стажантите се осигурява възнаграждение в размер на 400 лв. на месец в продължение на 9 месеца, както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство. Кандидатите трябва за имат завършена поне бакалавърска степен, като няма изискване за минимален трудов стаж или професионален опит. Младежите, които искат да работят в структурите на администрацията, трябва да подадат: - образец на Заявление за участие в Проекта; - образец на Декларация; - автобиография, разработена по Европас формат. Заявленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 15.02.2013 г. включително. Общият размер на бюджета по проекта е близо 3 000 000 лв., като ЕСФ осигурява 85% от финансирането, а останалите 15% са национално съфинансиране. Списъкът с работните места по проекта, Процедурата за кандидатстване, Критериите за подбор на кандидатите и пълният комплект документи за кандидатстване е публикуван на интернет-страницата на Агенцията по заетостта на адреси: www.az.government.bg/OPHR/projects_agency_details.asp?id=11 www.az.government.bg/OPHR/voucher.asp ОИЦ–Русе е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още