6000 свободни работни места са обявени в бюрата по труда

6000 свободни работни места са обявени в бюрата по труда

Около 6000 свободни работни места са обявени в бюрата по труда през януари, съобщи изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Сотир Ушев. Местата са за нискоквалифицирани работници в строителството, рудодобива, машиностроенето. Точната статистика представи Елка Димитрова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика: „През януари от отрасъл „Преработваща промишленост” са заявили 2500 свободни места, а от отрасъл „Търговия и ремонт” са заявили 1700 свободни. Даже „Финансово посредничество” е заявило 170 места, така че има движение на пазара, има и заявяване, има и заемане на места”. Над 1400 са свободните места за заварчици. По данни на Агенцията по заетостта през януари у нас са регистрирани 240 000 безработни, а нивото на безработица е 6.5 процента.

   

0 коментарa

Виж още