62 вида различни превозни документи има в столичния градски транспорт и се предлага част от тях да бъдат премахнати

62 вида различни превозни документи има в столичния градски транспорт и се предлага част от тях да бъдат премахнати

Промени в Наредбата за превоз на пътници предвиждат премахването на част от съществуващите в момента 62 вида различни превозни документи в столичния градски транспорт. Това каза Екатерина Йорданова, общински съветник от ПГ на ГЕРБ в Столичния общински съвет и член на комисиите по финанси и бюджет и децата, младежта, спорта и туризма. „В Наредбата за превоз на пътници, която предлагаме, нашето желание е да остане само картата, която е на електронен носител, с изключение на картите по единен образец за цялата страна, каквито са например на военноинвалидите. В момента съществуват 62 вида различни превозни документи във всички разновидности. Включително и за гражданите е трудно да ги различават. Изключително трудно е поддържането им, защото всички тези превозни документи са ценни книги. Контролът по издаването им по този начин е по-сложен. Предлагаме да облекчим системата и част от тези различни видове да бъдат премахнати. На база на анализ - да редуцираме броя им, за сметка на тези, които най-малко се използват, и да направим така, че да насърчим използването от гражданите на дългосрочните превозни документи”, каза Екатерина Йорданова. По думите й - анализ показва, че начинът, по който преорганизираме системата, ще доведе до значително понижаване на цената на единичното пътуване. „Обръщаме внимание и на специфичните групи граждани. За първи път предлагаме въвеждане на карта за един приемен родител от приемно семейство – преференциална карта от 6 лева. С поглед към учениците и към студентите, предлагаме преференции. Обособяваме нова отделна група, хора с увреждания до 18-годишна възраст, които до момента нямаха специално място в нашата наредба. Регламентираме също така пътуването на кучета - водачи на незрящи хора. В пакета, който е за ученик и неговия родител, премахваме ученическата карта, която е за една линия, от 9 лева, но в същото време - предоставяме пакетна карта за родител с ученик. В този случай картата за ученика по всички линии ще струва 10 лева. Това също е иновативно и смятаме (след като вече няколко седмици коментираме тази възможност с граждани), че това се приема изключително добре и смятаме, че предлагаме нещо, което би било изключително полезно”, каза Екатерина Йорданова.

   

0 коментарa

Виж още