654 лева е средната брутна заплата за педагогическия персонал през декември 2008г

654 лева е средната брутна заплата за педагогическия персонал през декември 2008г

Средната брутна работна заплата за педагогическия персонал в държавните и общински училища за декември 2008 г.е 654 лв., обяви пресцентъра на правителството. Повишението е резултат от увеличението на единните разходни стандарти от 01.07.2008 г. и финансирането от държавата на приоритетните дейности в системата на средното образование чрез национални програми и целево за подкрепа на въвеждането на делегираните бюджети. Това даде възможност при законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата на училищата годината да приключи успешно с много добри финансови показатели. В края на 2008 г. в над 66% от училищата са изплатени допълнителни трудови възнаграждения (награди, допълнително материално стимулиране и др.) По информация от регионалните инспекторати около 9% от директорите на училища са получили допълнителни възнаграждения над 1300 лв., 12% - между 900 и 1300 лв., 13% - от 650 до 900 лв. и 32% под 650 лв. В държавните училища, финансирани от МОН, бюджетната година приключи без неразплатени разходи и с наличности по сметките на училищата (преходен остатък) в размер на 3,8 млн. лв.

   

0 коментарa

Виж още