66 проверки и само 1 акт за пушене на забранени места в Благоевград

66 проверки и само 1 акт за пушене на забранени места в Благоевград

Масирани проверки за спазване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места извършва Регионалната здравна инспекция в Благоевград. От 1-ви юни 5 екипа от здравни инспектори от дирекция „Здравен контрол” са извършили 66 проверки в 66 обществени обекта- предимно заведения за хранене и административни офиси. В инспектираните места са премахнати пепелниците и обозначителните знаци- „в заведението се допуска тютюнопушене”. Всички собственици са запознати с новите изисквания в Закона за здравето. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение С промените от 1 юни влезе в сила пълната забрана на тютюнопушенето в закритите обществени места. Забранено е пушенето във всички закрити работни места в България. По изключение ще може да се пали цигара само в обособени самостоятелни помещения на летищата, ако летищните власти решат да изградят такива. Тютюнопушенето е забранено и на няколко вида открити обществени места. Това са прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата за предоставяне на социални услуги за деца, площадките за игра, места, където са организирани мероприятия за деца и ученици, спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви. Със закона се въвеждат промени и в административно-наказателните разпоредби, като се определят нови, по-високи санкции за нарушителите. Физическите лица ще бъдат глобявани при първо нарушение от 300 до 500 лв., а при второ от 500 до 1000 лв. Собствениците на заведения ще бъдат санкционирани както следва - за едноличните търговци от 1000 до 1500 лева за първо нарушение, а за второ нарушение от 1500 до 3000 лева. За фирмите санкцията при първо нарушение е от 3000 до 5000 лева, а за повторно - от 5000 до 10 000 лева.С разпоредбите се завишават и санкциите за реклама на алкохолни напитки.

   

0 коментарa

Виж още