670 работници от казанлъшки фирми ще получат компенсации

670 работници от казанлъшки фирми ще получат компенсации

Две трети от одобрените общо 984 работника и служители за получаване на тримесечни компенсации от държавата по Постановление 44 са от казанлъшки фирми и предприятия. В продължение на три месеца те ще получават по 120 лева компенсации от държавата заради по-ниските заплати, които фирмите им изплащат поради намален обем на продажби , резултат от световната икономическа криза. 670-те одобрени декларации са на работници и служители от казанлъшките фирми „ Хидроинженеринг” , „Капрони”, „Катекс” АД, „Руно” фирмата „Сева сем” и „Билдинг”. Преминали през ситото на Областния съвет по заетостта фирми са от сферата на машиностроенето, текстила и мебелната промишленост. Засега без одобрение остават декларациите на работници и служители от „М+С Хидравлик” фирма „Даник”, „Реми пласт” и КМТ „Шипка”. Компенсациите на одобрените ще се изплащат по банков път. Съгласно Постановление 44, сумите от по 120 лева ще се дължат от датата на подаване на документите за кандидатстване за държавните компенсации в Бюро по труда –Казанлък, но не по-рано от датата на заповедта за въвеждането на непълното работно време в съответното предприятие. За държавни компенсации по 44-то Постановление на МС от област Стара Загора кандидатстваха общо 2282 лица от 24 фирми. Само от района на Казанлък подадените декларации бяха 1846 от 10 фирми.

   

0 коментарa

Виж още