686 милиона лева са планирани за преобразяването на Благоевград

686 милиона лева са планирани за преобразяването на Благоевград

686 милиона лева е индикативната стойност на проектите, предвидени за реализация в Благоевград до 2020 година. Това предвижда интегрираният план за градско възстановяване и развитие на община Благоевград съобщават от общината. Той ще бъде внесен за обсъждане в Общински съвет на 26 юли.Изготвянето на плана има за цел преодоляването на икономически, природни и социални проблеми в строителните граници на Благоевград. Той обхваща три основни зони - социална, икономическа и централна градска част. Най-голям дял от средствата в бюджетната рамка ще бъде отделен за нова болнична част и рехабилитация на уличната мрежа.Приоритетни точки в изпълнението на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Благоевград” са изграждане на болничен комплекс, подобряване облика на централна градска част, изграждане на нови кръгови кръстовища и съхраняване културното и историческо наследство на града. Предвижда се още да бъдат обогатени зелените площи покрай река Благоевградска Бистрица, да се подобрят условията за училищно образование, както и да се изградят нови спортни обекти, детски площадки и велоалеи.

   

0 коментарa

Виж още