7 млн. лева по ОПАК за подобряване на работата на съдилищата

7 млн. лева по ОПАК за подобряване на работата на съдилищата

Нови 7 млн. лева се предоставят по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) за подобряване на процеса на управление на човешките ресурси в съдилищата. Средствата са предвидени по новата процедура по програмата, която вече стартира на 8 май. Ще бъдат финансирани проекти за повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела, както и на администрацията за по-качествено изпълнение на задължения й. Проектни предложения ще могат да се подават до 9 юли. Те трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Кандидатите могат да задават въпроси по процедурата до 18 юни. Срокът за отговор от страна на Управляващия орган е не по-късно от 26 юни. В Пловдив информационния ден по процедурата в шестте района за планиране ще се проведе на 14 май, в „Новотел Пловдив", Бизнес зала №1, с начален час 10 часа.

   

0 коментарa

Виж още