7 проекта За чиста околна среда - 2011 са изпълнени на територията на област Благоевград

7 проекта За чиста околна среда - 2011 са изпълнени на територията на област Благоевград

7 проекта в област Благоевград, финансирани в рамките на националната кампания «За чиста околна следа» и обявения от МОСВ конкурс на тема «Обичам природата и аз участвам», са изпълнени. Планираните в проектите дейности са приключили до 31 октомври т.г., а разходите в план сметките на проектите са направени по предназначение. Това установиха експертите на РИОСВ – Благоевград и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. . Общия размер на осигурените от ПУДООС средства, за спечелените проекти е 52 858 лв. Проектите са свързани с почистване на отпадъци, озеленяване и облагородяване на места за отдих, поставяне на пейки, кошчета за отпадъци, монтаж на оборудване на детски и спортни площадки Съгласно договора с ПУДООС, всички участници, получили финансирането, са задължени да опазват от повторно замърсяване почистените терени, както и да поддържат съоръженията, закупени по проектите, за период минимум две години, следващи годината на изпълнение на проекта. Община Гоце Делчев - проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих в гр. Гоце Делчев, обща стойност 9 999,37лв; Основни дейности: почистване на терена, възстановяване на тревна настилка, засаждане на жив плет и средноразмерни иглолистни дървета, монтиране на дървена ограда, дървени пейки и дървени кошчета за отпадъци, пързалка, люлка и клатушка за детски кът. Обединено детско заведение /ОДЗ/ №2 «Джани Родари» - гр. Гоце Делчев – проект „Обичам природата и аз участвам” – обща стойност 5 000,00 лв., Основни дейности: доставка на посадъчен материал, полагане на градински бордюри за оформяне на алеи и цветарници, доставка и монтаж на ограда за спортна площадка, доставка на пейки, единични кошчета , доставка на комбинирани мини футболни и хандбални врати, мини баскетболни кошове, мини волейболна мрежа, како и осветителни прожектори за осветление на спортната площадка. Кметство с. Мосомище, община Гоце Делчев – проект „Обичам природата и аз участвам” – обща стойност 10 0005,20 лв., основни дейности: доставка и монтаж на пързалка, въртележка, люлка, пейки и кошчета за отпадъци Кметство гр. Разлог – община Разлог - проект „Благоустройство на междублоково пространство в гр. Разлог” – обща стойност 10 325,84 лв.; Основни дейности: доставка и посаждане на дървета, храсти и рози, подготовка на терени и засаждане на трева, почистване на зелени площи, тротоари и вътрешни улици от отпадъци, доставка на паркови кошчета, доставка и монтаж на двойна люлка, детско съоръжение и пясък. Кметство село Дъбница – община Гърмен – проект „Създваване на зелени градински с места отдих, спорт и игра в с. Дъбница. – обща стойност 10 000,00 лв.; Основни дейности: Озеленяване с райграс, обособяване на цветна фигура, закупуване на декоративна растителност, органични и минерални торове, монтиране на катерушка, клатушка и комбинирано детско съоръжение, направа на чешма-фонтан, полагане на гнайсови плочи за пешеходна алея, монтаж на осветителни тела, закупуване на кошчета за отпадъцис полиетиленови чували, отпечатване и разпространение на стикери и дипляни.. Целодневна детска градина /ЦДГ/ №1 «Ведрица» - гр. Благоевград – проект „Обичам природата и аз участвам», обща стойност 5 000,00 лв.; Основни дейности: почистване, озеленяване и залесяване на детска площадка, поставяне на противоударни плочи на прлощадката. Сдружание с нестопанска цел «Футболен клуб Първомай», с. Първомай – община Петрич – проект „Обичам природата - и аз участвам. Урок по опазване на околната среда” – обща стойност 2 814,00 лв.; основни дейности: машинно почестване, разораване и озеленяване на терен, монтаж на пейки, люлка, кошчета за разделна сметосъбиране, волейболна мрежа и спортно табло.

   

0 коментарa

Виж още