7 стъпки към финансовото равновесие

7 стъпки към финансовото равновесие

"НДСВ предложи на премиера Сергей Станишев 7 спешни мерки за предпазване от рисковете, свързани със световната финансовата криза", каза в Народното събрание заместник-председателят на НДСВ Милен Велчев. Експертите от Консултативния съвет по икономика и финанси на НДСВ се обединиха, че правителството трябва да обсъди мерки, с които да предпази и намали ефекта от финансовата криза. Същевременно НДСВ смята, че качеството на живот на хората също трябва да се предпази от евентуални негативни ефекти. Затова Съветът предлага на вниманието на министър-председателя Сергей Станишев пакет от мерки и очаква те да бъдат обсъдени и приети от коалиционните партньори. В основата на тези мерки заляга убеждението на НДСВ, че валутният борд продължава да бъде най-здравата котва срещу финансовата криза, заедно със стабилността на банковата система и разумната бюджетна политика. Мерките, приети от Съвета по икономика и финанси на НДСВ и изпратени вчера, 8 октомври, със специално писмо до министър-председателя, са следните: 1. Да се увеличи размерът на гаранцията върху банковите влогове на физически лица от 40 хил. на 100 хил. лв. Увеличението на гаранцията да е временна мярка и да е валидна в следващите 12 месеца. 2. Да се анализира възможността за отлагане на следващата актуализация на цените на газа от януари 2009 г. за април 2009 г., за да се избегне зависимостта на цената от неотдавнашния спекулативен балон в цената на енергийните източници. 3. Да се приспада от данъчната основа лихвата по ипотечни заеми на физически лица при следните ограничения: - максимален лимит от 100 хил. лв. за ипотека - ипотеката да е за основното жилище на семейството. 4. Да се увеличат инвестициите в инфраструктура от излишъка за 2008 г. и в Бюджет 2009. Така частично ще се компенсира очакваният спад в строителния бранш и свързаните с него подотрасли. 5. Да се стимулира износът чрез значително увеличаване на лимитите на Българската агенция за експортно застраховане. 6. Да се опростят процедурите по възстановяване на ДДС, като се гарантира, че фирми, които нямат нарушение, няма да чакат повече от шест месеца за данъчния си кредит. 7. Да се увеличат значително средствата за международна туристическа реклама на България в Бюджет 2009, за да се увеличат значително и приходите от международен туризъм.

   

0 коментарa

Виж още