717 безработни са постъпили на работа през юни в област Стара Загора

717 безработни са постъпили на работа през юни в област Стара Загора

През юни в област Стара Загора са постъпили на работа 717 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 517 лица – 72%. 192 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 260 са от групата на специалистите и 265 са безработни без квалификация. На първичния пазар през юни 2014 г. са се реализирали 596 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 117 лица, по мерки за заетост са устроени 4 лица. През юни са обявени 637 работни места на първичния пазар на труда. В програми за заетост и обучение от началото на годината в област Стара Загора са включени 1313 безработни лица. По Националната програма “От социални помощи към заетост” са включени 772 лица, от които в аварийни дейности – 545 лица. По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 109 лица по “заявки” за „личен асистент“. Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с работодатели и се реализират, са: „Старт на кариерата“, по която са работили 49 лица през юни, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 81 лица. По насърчителни мерки на заетост са работили 222 лица. Най-предпочитаните от работодателите са преференциите по програмите за безработни младежи до 29 г. и за продължително безработни младежи – наемане на непълен работен ден или за чиракуване. По схема „Първа работа“ работодателите са направили 55 заявки. 633 новонаети лица и 82-ма работодатели са подали заявление за включване в проекта „По-близо до работа“.

   

0 коментарa

Виж още