736 хил. пенсионери с по-високи пенсии от 1 юни

736 хил. пенсионери с по-високи пенсии от 1 юни

Над 736 хиляди пенсионери ще взимат по-високи пенсии от 1 юни. В изпълнение на приетите и обнародвани в Държавен вестник (бр.100/ 20.12.2011 г.) текстове на чл. 9 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. от 1 юни 2012 г. се увеличава размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в страната от 136.08 на 145 лв. месечно, съобщават от НОИ. Освен за пенсионерите, получаващи минимална пенсия, положителна промяна ще има и за тези, чиито пари за старост попадат между стария и новия минимален праг на пенсионните плащания. Размерът на техните пенсии ще бъде приравнен към актуалното след 1 юни най-ниско възможно ниво. Сред засегнатите лица са и хората с пенсии, които според българското законодателство се определят в зависимост от актуалния за страната минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Тук влизат получаващите лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.3 от КСО (с непълен осигурителен стаж), получаващите лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и тези, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване. На всички тях от началото на следващия месец ще бъде направено преизчисление на полагащите им се след промяната суми. Разпорежданията с новия размер на пенсията лицата ще могат да получат безплатно от съответното териториално поделение на НОИ по адрес на получаване на пенсията, а за пенсиите по международен договор на лица с постоянен адрес в чужбина – от Дирекция „Европейски регламенти и международни договори” в Централно управление на НОИ.

   

0 коментарa

Виж още