75 акта за нарушения са съставили горските надзиратели в Старозагорско

75 акта за нарушения са съставили горските надзиратели в Старозагорско

От началото на годината Държавното горско стопанство в Стара Загора е съставило 75 акта за нарушения, съобщи Севдалина Иванова, директор на горското стопанство. 65 от тях са по Закона за горите и 12 – по Закона за лова и опазване на дивеча. Горските надзиратели са 25 и всеки от тях отговаря за територия от 1500-2000 хектара, разпръсната в четири общини – Раднево, Гълъбово, Опан и Стара Загора, което допълнително затруднява работата им, каза Иванова. Нарушенията най-често са дребни – незаконно изсечени кубик-два дървен материал или в същите количества закупен на черно без необходимата документация. Тя уточни, че не може да се говори за драстично поскъпване на дървата за огрев, закупувани от временните складове на лесничейството.

   

0 коментарa

Виж още