75 на сто от българите да ползват интернет през 2015 г., предвижда програма „Цифрова България 2015”

75 на сто от българите да ползват интернет през 2015 г., предвижда  програма „Цифрова България 2015”

Седемдесет и пет процента от българите да използват интернет през 2015 година, предвижда Проект на Националната програма „Цифрова България 2015”, който е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Целта е до 35 на сто от свързаността да се осигурява от фиксирани широколентови връзки. Програмата залага на бърз интернет със скорост равна или по-висока от 30 Mb/s, като той се осигурява от поне 90 % от всички фиксирани линии. Оптична широколентова инфраструктура ще достига и до всички училища, здравните и лечебните заведения като минималната скорост се очаква да бъде 20 Mb/s. За изграждането на широколентов достъп в отдалечените селски райони е осигурен финансов ресурс от 20 милиона евро от Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвижда се и усвояване на 7,5 милиона евро за изграждане и подобряване на центрове за информационни и комуникационни услуги като здравни съвети, бизнес подкрепа, общински услуги. Електронните административни услуги са друг акцент в „Цифрова България 2015”. МТИТС изпълнява три проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” в тази област:: „Развитие на административното обслужване по електронен път”, „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги” и „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Целта е да бъдат реализирани качествени онлайн услуги, усъвършенстване и интегриране на оперативно съвместими информационни системи, осъществяващи обмен на данни между различни звена в централната администрация. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изпълняват общо 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към по-ускорено внедряване на ИКТ в работата на няколко администрации.. Стратегическият документ отразява насоките за развитие на информационното общество в Европа до 2015 г. Участници в изпълнението на програмата са всички държавни органи и ведомства, имащи отношение към ИКТ проектите, заложени в нея, както и публично-частни партньорства между държавни органи и представители на частния сектор, браншовите ИТ организации и учебните заведения. Програмата предвижда всяко ведомство да осигурява административното и финансово изпълнение на своите мерки по програмата, както и да привлича финансиране по европейски програми.

   

0 коментарa

Виж още