76% от кредитите са взети от домакинства с ниски доходи

76% от кредитите са взети от домакинства с ниски доходи

Необслужваните кредити на българите към банките продължават да нарастват стремително и до края на годината по всяка вероятност ще надминат психологическата граница от 10 процента спрямо всички кредити, твърдят финансови анализатори. Към тревожната статистика се прибавят и данните от проучване на социологическия и икономическия институт към БАН, според които всеки трети българин с банков кредит е останал без работа и на практика няма как да погасява задълженията си. “Започва да се покачва рискът за цялата банкова система и може отново да се стигне до поскъпване на кредити за стари и нови клиенти, корекции на такси, за да се намалят някои негативи, но не съм сигурен, че това ще помогне на банките е мнението на финансовия анализатор в "Моите пари" - Ивн Стойков. Заемите и сега са достатъчно скъпи, за да има възможност още да бъдат оскъпени и така да се покриват загуби от вече отпуснати кредити, превърнали се в лоши” “За да имат достатъчно средства хората да обслужват заемите си, те трябва да имат работа, бизнеса трябва да може да работи, а той за да може да работи, съответно банките трябва да го финансират. За да могат фирмите да си позволят заеми, банките трябва да си коригират условията по тях - да намаляват лихвите, да намаляват примерно някои от таксите. Към хора, които са изпаднали в затруднение, банките трябва да са отзивчиви, да са готови да преговарят с тях, да им се разсрочва кредита, ако той не е бил взет за максималния срок.” Въпреки, че вече се забелязват първи плахи стъпки на някои банки към понижаване на лихвите по кредитите им, Иван Стойков подчертава, че тези намаления често биват компенсирани с по-високи такси. Затова клиентите на банките трябва внимателно да преценяват реалната обща стойност, която би им струвал един заем в момента, преди да предприемат стъпки по кандидатстване за него. Някои интересни факти: Най-голям дял от неплатените задължения към банките са на неправителствените и други организации (от всички отпуснати такива заеми, 12.26%* са лоши). В челото на класацията на лошите кредити се нареждат още потребителските заеми (10.5%* са лошите, от всички отпуснати потребителски кредити), следват заемите за бизнеса (8.84%*), а най-добре обслужвани се оказват ипотечните кредити. При тях размерът на необслужените спрямо всички отпуснати ипотечни заеми е 8%*. * - Изт.: БНБ. Данните са към 31.10.2009 г. Според проучването на БАН около 76% от кредитите са взети от домакинства с ниски доходи до 600 лева. А 75 на сто от анкетираните, извършили покупки над 5000 лева, признават, че към днешна дата не биха ги повторили.

   

0 коментарa

Виж още