764 хил. лева са предвидени в общинския бюджет за реконструкция на улици в община Казанлък

764 хил. лева са предвидени в общинския бюджет за реконструкция на улици в община Казанлък

За реконструкция на улици в град Казанлък и населените места в общината и за общинската пътна мрежа в общинския бюджет за 2014 г. са заложени 764 хил. лв. Към момента приключи ремонтът на участъка Ръжена-Розово от общинската пътна мрежа. Изпълнените дейности възлизат на 128 537 лв. Следващият участък от 4-класната пътна мрежа е Казанлък-Розово. Тази част включва бул. „Никола Петков“ , чиито две платна ще бъдат ремонтирани и асфалтирани в участъка от бул. „Александър Батенберг“ до ул. „Тракия“ и източното платно ще бъде ремонтирано и асфалтирано в участъка от ул. „Тракия“ до ж.п. прелеза. В момента се фрезоват участъците, за да бъдат подготвени за новото асфалтово покритие. Изпълнено е изграждането на алеята зад бл. 39 в кв. „Изток“. Асфалтирана е ул. „Шейновска“ в Казанлък. В града в момента освен по бул. „Никола Петков“, активно се работи по ремонта и асфалтирането на ул. „Стара планина“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Александър Стамболийски“, на ул. „Христо Ботев“ от паметника на Георги Кирков до ул. „Стара планина“ и по асфалтирането на ул. „Чавдар войвода“. В населените места са изпълнени редица дейности по реконструкцията на улици. В с. Горно Черковище частично е изпълнено изкърпването на ул. „Средна гора“. Изпълнено е заложеното частично преасфалтиране на ул. „Мургаш“ в с. Дунавци и на ул. „Мир“ в с. Кънчево. Асфалтирана е ул. „Орлово гнездо“ в с. Шейново, изкърпена е ул. „Никола Странджата“ в гр. Шипка и централната улица в с. Ясеново. Открита е процедура за избор на изпълнител за преасфалтиране на ул. „Надканижа“ в кв. „Изток“ и за изкърпване на ул. „Дунав“ след подмяна на водопровод в с. Розово. Сключен е договор с „Ес Би Ес“ за чакълиране на ул. „Ален мак“ в с. Ръжена. Тези дейности, заложени в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г., са продължение на политиката на общинското ръководство от предходните две години да се извършва мащабна реконструкция на пътната инфраструктура в Казанлък, в населените места и на общинската пътна мрежа с цел нейното значително подобряване. През 2012 г. бяха ремонтирани и асфалтирани 44 улици с обща площ 80 000 кв.м. През 2013 г. асфалтираните улици са 35, а общата им площ е 86 000 кв.м. Тази година ремонтът и асфалтирането на улиците са включени в 19 обособени позиции с обща площ близо 40 000 кв.м.

   

0 коментарa

Виж още