8 обекта, съхраняващи пропан-бутан в Стара Загора, са потенциално опасни

8 обекта, съхраняващи пропан-бутан в Стара Загора, са потенциално опасни

В община Стара Загора пропан –бутан се съхранява в 8 обекта, които се определят като потенциално опасни. Със закона за опазване на околната среда в тях се въвежда единната система за безопасност по европейската директива Севезо, информира началникът на „Гражданска защита” в Стара Загора инженер Веселин Кузманов. Предприятията, които работят с опасни химични вещества над определени количества са задължени да спазват редица правила, които да повишат тяхната безопасна дейност и да не застрашават здравето и живота на хората. За да бъдат предотвратени евентуални големи аварии обаче е необходимо също и обединение на останалите съставни части на единната спасителна система. „ Сред тях са „Гражданска защита”, „Пожарна безопасност и спасяване”, РПУ и Спешна помощ. Първото, което трябва да бъде направено в рискова ситуция е оповестяване на аварията и евакуация на хората, които се намират в застрашения район. „Предприятията са задължени да изградят локални автоматизирани системи за оповестяване, които освен с вой на сирена, да излъчват и речева информация, с която да насочват хората към предприемане на спешни мерки”, допълни Веселин Кузманов. Той препоръча да се използва паник – бутон, с който да предупреждават дежурния в оперативния комуникационен център. Дежурният от своя страна само с едно кликване в програмата за оповестяване ще може да подаде сигнал до всички , които участват в ликвидирането на рисковата ситуация. Това ще стане възможно, когато бъде въведена националната система за оповестяване. „Тя вече работи в някои градове, очакваме да бъде въведена и в Стара Загора от 1 юли”, каза инж. Кузманов. Европейската директива Севезо касае производства с нисък и висок риск. Тя е адаптирана към българското законодателство по чл.103 и 104 от Закона за опазване на околната среда. „Директивата е създадена след промишлена авария в италианския град Севезо през 1976 г., когато става залпово изпускане в атмосферата на 2 кг диоксин. Причината е нарушен технологичен режим”, припомни инж. Кузманов. 16 месеца след аварията градът е бил напълно необитаем.

   

0 коментарa

Виж още