87% от хората са доволни, че НАП ги подсеща за неплатени данъци

87% от хората са доволни, че НАП ги подсеща за неплатени данъци

1300 клиенти на НАП са казали, че нямат нищо против от агенцията да им звънят и да им напомнят, че на са се издължили на хазната. В същото време 4% от анкетираните са заявили, че не са удовлетворени от този подход, а 9% не могат да преценят какво е отношението им към тази инициатива на приходната агенция. Това показват резултатите от проведената през декември 2010 г. и първата седмица на 2011 г. кампания на НАП за напомняне на клиенти, че имат задължения към бюджета за данък върху доходите на физическите лица. Целта на кампанията беше да се напомни на около 2866 човека, че са декларирали данъци в размер на близо 1,5 млн. лв., но са пропуснали да ги заплатят в законово установения срок. 92% от хората, които дължат данък върху доходите са казали на служителите от колцентъра на НАП, че ще предприемат действия, за да го платят. От проведените разговори е станало ясно още, че около 26% от клиентите на администрацията не са платили задължението си поради липса на финансови средства. Други 850 клиенти на НАП са казали пред служителите от колцентъра, че не са покрили дълговете си поради липса на информация. В същото време седемнадесет човека са заявили, че не желаят да заплатят своите задължения. От НАП напомнят на клиентите си, че срещу тези, които са отказали съдействие на колцентъра или са обещали, че ще погасят задълженията си, но не са го направили в срок от 7 дни, ще започне процедура за принудително събиране на данъка. Това може да включва запор на банкови сметки, на заплата и дори продажба на имущество, ако длъжникът не прави нищо за уреждане на задължението си. След вливането на АДВ в НАП през 2010 г. беше въведена нова практика при събирането на дългове към хазната, при които разходите по принудителното изпълнение са равни или превишават стойността на вземането на държавата. В тези случаи обаждането от колцентъра на НАП спестява значителни средства от разходите по изпращане на покани, работни заплати на публични изпълнители, както и значително съкращава времето за уведомяване на длъжника. Средната стойност на едно изходящо обаждане от колцентъра на НАП е 30 стотинки.

   

0 коментарa

Виж още