9 вида лечебни растения са разрешени за събиране от естествени находища в Пловдивска област през тази година

9 вида лечебни растения са разрешени за събиране от естествени находища в Пловдивска област през тази година

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова са определени разрешените и забранените за събиране видове лечебни растения под специален режим, както и допустимите за събиране количества от разрешените билки през настоящата година. Със същата заповед се забранява брането и на разрешените билки на територията на националните паркове. От естествените им находища в страната е разрешено събирането на 11 билки под специален режим: червен божур, зърнастец елшовиден, лечебна иглика, катраника, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, решетка безстъблена, лютива тлъстига, трън кисел, и шапиче. Не се разрешава събирането на тези билки извън определените в заповедта райони, както и в количества, по-големи от определените квоти. За региона на РИОСВ-Пловдив разрешените билки са 9 – без кисел трън, катраника и шапиче. Определеното количество е общо – цвят, грудка, корен, плод, стрък, листна маса - 1 950 кг (сухо тегло). То ще бъде разпределено със заповед на директора на РИОСВ-Пловдив между фирмите, подали в срок заявления за изкупуване на билки под специален режим на опазване и ползване и които отговарят на изискваните от нормативната уредба условия. Със заповедта на министър Караджова се забранява още събирането от естествените им находища на територията на цялата страна на следните видове лечебни растения: бенедектински трън, волски език, пролетен горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, изтравниче, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, копитник, мечо грозде, момина сълза, бял оман, жълта папаронка, сантонинов пелин, пирински чай, пищялка, бухалковиден плаун, бял риган, лечебна ружа, салеп, жълт смил, обикновен плаун, цистозира. Заповедта е публикувана в бр.12 на Държавен вестник от 10.02.2012 г. Ограниченията не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди. Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до 3 000 лв.

   

0 коментарa

Виж още