9 месеца след откриването си „Морски знаци“ произвежда 35 сувенирни артикула и участва в редица изложения

9 месеца след откриването си „Морски знаци“ произвежда 35 сувенирни артикула и участва в редица изложения

Девет месеца след своето откриване общинското социално предприятие „Морски знаци“ има зад гърба си участие в няколко престижни поръчки и 35 различни вида сувенирни артикули, носещи бургаския дух и марка. Повече от 3000 броя рекламни материали разнасят името и облика на морския град по целия свят. Сувенирите са изработени и подарени на участниците в Световното математическо състезание, провело се в началото на юли в Бургас. Новото предприятие „Морски знаци“ има участие още във второто издание на фестивала „Включи града“ и в редица благотворителни базари. Това сподели днес директорът на предприятието Ваня Петрова на заключителна пресконференция по проекта „Общинско социално предприятие „Морски знаци“ – Нови възможности в подкрепа на социалното включване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В момента предприятието изработва артикули с морска тематика за нуждите на предстоящия трети фестивал за хората от третата възраст „Сребро в косите – песен в душите“. Проектът, който бе с продължителност от 18 месеца, приключва на 15 септември. „Можем спокойно да кажем, че целите на този проект към момента са изпълнени. Тръгнахме от нулата, а сега имаме функциониращо предприятие, в което работят 8 души от две социално уязвими групи – самотни и многодетни майки и хора с увреждания. Направихме цялостен ремонт на помещенията, оборудвахме ги, наехме необходимия персонал и открихме новото общинско социално предприятие „Морски знаци“. Сега ни предстои постепенно да разширим обема на производството, да търсим нови пазари за продукцията и да отворим допълнителни работни места за хора в неравностойно положение. Обмисляме варианти и за надомна работа. Със средствата от продажбата на рекламните сувенири ще се обезпечава занапред дейността на предприятието“, допълни ръководителят на проекта Димитър Маджаров. Събитието продължи с Национална конференция на тема „Социалното включване на социално уязвими групи на пазара на труда – добри практики и нови възможности“ и изложение на продукциите на Общинско социално предприятие „Морски знаци“ и на Социалното предприятие в град Дебелец, Община Велико Търново. Участие във форума взеха още представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, Регионална занаятчийска камара – Бургас, Бургаски свсободен университет, Областен информационен център – Бургас, Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас, социални звена и НПО в Бургас и служителите в социалното предриятие „Морски знаци“.

   

0 коментарa

Виж още