9 на всеки 100 заети в земеделието с трудов договор

9 на всеки 100 заети в земеделието с трудов договор

Федерацията на независимите синдикати от земеделието е домакин на Европейска кръгла маса за равнопоставеност на заетите в сектора, съобщиха специално за БГНЕС от синдикатите. Нерегистрираната заетост е изключително съществен социален проблем по отношение на равнопоставеността на работното място на заетите в сектор "Земеделие" в България. Данните сочат, че от всеки 100 заети в земеделието едва 9 работят по трудов договор. Това е един от констатираните проблеми в съвместен доклад, изготвен от Федерацията на независимите синдикати в земеделието и сродни организации от Испания и Италия. Докладът ще бъде представен по време на европейска кръгла маса на 24 септември, сряда, от 10:00 часа, в столичния хотел "Арена ди Сердика". В кръглата маса ще участват Светла Василева - председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, Елизабет Ауфхаймер - Генерална дирекция "Заетост, социална дейност и равни възможности" на Европейската комисия, Сабине Граф - Секретариат "Земеделие" на Европейската федерация на синдикатите от земеделието, храните, тютюна и туризма, представители на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на труда и социалната политика, на Комисията за защита от дискриминация, на Европейския икономически и социален комитет и сродни организации. Кръглата маса се организира в рамките на проект "Повишаване капацитета на синдикатите в земеделието в новите страни членки за равнопоставеност на работното място", който се реализира с финансовата подкрепа на Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия. Проектът се изпълнява от Федерацията на независимите синдикати в земеделието в партньорство с браншови синдикални организации от земеделието на Испания, Италия и Съвета на българските аграрни организации в България.

   

0 коментарa

Виж още