91 нови хотела за второто тримесечие на 2008 г.

91 нови хотела за второто тримесечие на 2008 г.

91 са новите холети за второто тримесечие на 2008 г., като общо в страната хотелите, мотелите, къмпингите и хижитете са 2 643. Броят на стаите в тях е 105 500, а на леглата - 234 000. Това сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение със същия период на 2007 г. средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават със 127, следвани от частните квартири и другите места за краткосрочно настаняване - 43. Намалението на легловата база през второто тримесечие на 2008 г. в сравнение със същия период на 2007 г. се дължи основно на функционирали по-малко на брой големи хотели и повече на брой малки средства за подслон и места за настаняване (къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване). Основната част от хотелите в страната са разположени по Черноморието (39.0%), като в тях се намират 66.7% от хотелската леглова база. От общо 1 477 хотела в страната в област Бургас са 272, в област Варна - 223, в област Добрич - 81. Броят на нощувките за периода е нараснал със 128 000, сочат данните на НСИ. Относителният дял на реализираните нощувки от българи е 33.5 %, докато през същия период на 2007 г. е бил 31.5%. Броят на нощувалите у нас чужденци се запазва на нивото от предходната година. През посочения период са увеличени нощувките на граждани от Малта - 5 пъти, Латвия - със 170.9%, Естония - със 132.2%, Литва - с 65.3%, Хърватия - с 58.4%, Полша - с 53.3%, Словения - с 52.4%, Австрия - с 43.6%. Най-висок е делът на нощувалите граждани от Германия (19.0% ). Почти всички чужденци - 99.3%, предпочитат да нощуват в хотели, докато в останалите средства за подслон (къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване) са нощували само 0.7% от тях. Общо заетостта на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с един пункт през второто тримесечие на 2008 г. спрямо същия период на предходната година и достига 27.3%.

   

0 коментарa

Виж още