98% от неплатените данъци и осигуровки са постъпили в хазната

98% от неплатените данъци и осигуровки са постъпили в хазната

Събраните просрочени задължения от Офиса на НАП в Стара Загора от началото на годината възлизат на 49 милиона лева. В резултат на предприетите от публичните изпълнители мерки, към държавния бюджет са платени 30 милиона лева от забавени данъци и 19 милиона лева осигурителни задължения. С повечето некоректни граждани и представители на фирми служителите на приходната агенция са провели разговори по телефона или са им изпратили e-mail, с цел напомняне за плащане на сумите. В случай, че до 7 дни след получаване на поканата, лицата натрупали задълженията не предприемат действия по плащането им, публичните изпълнители налагат законовите мерки по принудителното им събиране. Към момента прилаганите подходи за директна комуникация с длъжниците имат положителен ефект и в бюджета постъпват закъснелите плащания на ДДС, данък печалба и осигуровки. Препоръчваме на всички наши клиенти, след получаване на покана за доброволно изпълнение или впоследствие и на запорно съобщение, да се свържат с посочения публичен изпълнител и да изберат възможност за погасяване на натрупаните задължения към бюджета.

   

0 коментарa

Виж още