985 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през май

985 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през май

През май 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 985 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 772 лица, 78%. 233 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 263 са от групата на специалистите и 489 са безработни лица без квалификация. На първичния пазар през май 2014г. са се реализирали 831 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 153 лица, по мерки за заетост е устроено 1 лице.През май са обявени 789 работни места на първичния пазар на труда. През месеца са обявени 526 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 298, с 9,9 на сто повече от заявените през април. Частният сектор е заявил 151 места, 50,7 на сто от местата. Делът му намалява от 58,6 на сто през април до 50,7 на сто от местата в отчетния месец. През май 62,2% от обявените работни места са за безработни без квалификация. По програми за заетост и обучение през май са обявени 228 работни места. Започналите работа през май са 324, в т.ч. жени – 183, младежи до 29 години - 76, с висше образование - 74, продължително безработни – 42. В програми за заетост и обучение от началото на годината се включиха 364 безработни лица. През май по програми за заетост финансирани от Държавния бюджет работиха 118 безработни. В национална програма “От социални помощи към заетост” от началото на годината се включиха 144 безработни на социално подпомагане. През май по програмата работиха 20 безработни. Старозагорска област се нарежда на 7-мо място в страната по ниска безработица. През месец май в Бюрата по труда са регистрирани 14 998 безработни и равнището на безработица е 10,2%. Спрямо април 2014 година равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни със 763 души. С най-ниско равнище на безработица са общините Стара Загора и Казанлък - 6,7%, а с най-високо - община Николаево. Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда" Стара Загора през месец май също намалява. Регистрирани са 5372 безработни. Равнището на безработица е 6,8%.

   

0 коментарa

Виж още